Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Seminář Moderní dějiny Válka v Tichomoří – Přednáší: Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00

Místo: Velký sál

Vstupné: 50 Kč

 

Seminář se zaměří na jedno obrovské bojiště 2. světové války, kde se rozvinul konflikt

vedený na moři i na souši. Popíšeme si kořeny a rozsah japonské agrese, protiútok

Američanů, projdeme si nejdůležitější události, bitvy i používanou taktiku, rozsah

válečných operací i celkový vývoj konfliktu, který nakonec ukončily atomové pumy

svržené na dvě japonská města.

Předchozí Poezie a hudba – Jan Burian 70

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc