Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Beseda: Petr Pavel – armádní generál ve výslužbě

Čas: 18.00

Místo: Velký sál Vstup zdarma

Armádní generál ve výslužbě, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České

republiky a předseda vojenského výboru NATO. Za své služby získal mnoho českých i

mezinárodních vojenských vyznamenání. Dnes se věnuje přednáškám a besedám s

občany. Na jaře 2020 založil iniciativu Spolu silnější, nejprve ve formě sbírky, která

pomáhá lidem v první linii boje s epidemií a těm, na které krize dopadá nejhůře. Později

dal s experty dali dohromady doporučení pro lepší zvládání krizí a nyní usiluje o

důkladnou revizi krizového řízení naší země. Snaží se jít příkladem v aktivním

občanství a dobrovolnictví.

Při besedě v knihovně budeme možné s panem generálem mluvit i o současné složité situaci na Ukrajině.

Předchozí Putování s Bábou Bedlou : Martina Trchová a Markéta Pilátová

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc