Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Beseda – Pavel Kosatík – Jiný TGM

Čas: 17.15 hod

Vstup zdarma

Beseda s Pavlem Kosatíkem ke 100. výročí republiky. 18. 10. vychází v nakladatelství Paseka nová kniha Pavla Kosatíka věnovaná osobnosti T. G. Masaryka.

Jak sám autor píše:

„ I my, kdo máme Masaryka rádi (o nepřátelích nemluvě), se ho často bojíme: jeho autoritativnosti i celého toho nesmírného díla, která sahá od vědy přes novinařinu do politiky. Většinou vůči němu zaujímáme vztah úcty. Úcta je málo. Nezaručuje pochopení, sdílení. Úcta není vztahem mezi lidmi, často bývá spíš výsledkem snahy z hrozícího vztahu uniknout. Tím, že Masaryka uctíváme (tím, že ho všichni politici mají neustále plná ústa atd.), před ním vlastně utíkáme. Uklidňujeme si své špatné svědomí, že nejsme schopní dostát lidským nárokům, které on sám kdysi sobě i ostat ním Čechům uložil.“

Besedu bude moderovat Petr Konupčík.

Předchozí IMRE KERTÉSZ, hlas svědomí nejen maďarského

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc