Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Architekt Carl Seidl – Dubina 1858 – 1936 aneb stavby Carla Seidla na rodném Šumpersku, v Lodźi a J

Dny Evropského dědictví

Křest knihy

Architekt Carl Seidl – Dubina 1858 – 1936 aneb stavby Carla Seidla na rodném Šumpersku, v Lodźi a Jadranské riviéře

Knihu uvedou zástupci kolektivu autorů:
prof. PhDr. Pavel Zatloukal, Miroslav Ambroz, Markéta Kamená a Ivan Wahla

Čas: 17.00 hod.

Místo: Velký sál

Vstup zdarma

Nová publikace Architekt Carl Seidl 1858 – 1936 je vydána v rámci řady architektonických monografií vydávaných spolkem architektů Obecní dům Brno.

Monografie nově mapuje architektonické dílo vídeňského architekta Carla Seidla, pocházejícího z významné šumperské rodiny podnikatelů v textilním průmyslu. Jeho stavby se nacházejí na rodném Šumpersku, v polské Lodži a na Jadranské riviéře v Chorvatsku. Reprezentativní publikace bude sloužit k lepšímu poznání architektova díla realizovaného v rakouskouherské monarchii a překvapí čtenáře mimořádným rozsahem vysoce kvalitních staveb. Z moravských, polských i chorvatských archivů byla získána práva k původním archiváliím, nově byly pořízeny kvalitní fotografie a pro lepší porozumění jsou doplněny nově pořizované plány.

Hlavní stati napsali Jasenka Kranjčević (Záhřeb – Chorvatsko), Krzysztof Stefański (Lodž – Polsko), Berislav Valušek (Rijeka – Chorvatsko) a Pavel Zatloukal (Olomouc – Česká republika). Pro moravské čtenáře bude pravděpodobně zajímavé zařazení kolekce Seidlových šumperských staveb.

Celý projekt je realizován s laskavou záštitou starosty města Šumperku pana Mgr.Tomáše Spurného a organizován ve spolupráci s Mgr.Kamilou Šeligovou, ředitelkou Městské knihovny T.G.Masaryka v Šumperku.

Předchozí Křest knihy: Jakub Lolek – Paměti z mého života / I Dětství

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc