logo-knihovna

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými speciálními potřebami.

Knihovna Šumperk

Nyní máme zavřeno

Dětské oddělení

Nyní máme zavřeno

Půjčovna KD sever

Nyní máme zavřeno

Křest knihy: Jakub Lolek – Paměti z mého života / I Dětství

Knihu uvede autorka: PhDr. Jaroslava Čajová

Čas: 17.00 hod.

Místo: Velký sál

Vstup zdarma

Paměti z mého života mapují život autora od útlého dětství, zachycují charakter doby, do které se narodil, a rodinného a rodového prostředí v Lipince ve zlomových časech po roce 1848, až do let posledního učitelského působení ve Zvoli u Zabřeha. Jakub Lolek klade důraz na vylíčení školských poměrů, nejprve s dopadem na svou osobu jako žáka a studujícího na Uničovsku a v Olomouci, posléze jako pomocného učitele v prvních letech výkonu povoláni na několika školách na Konicku; později podává svědectví o době v nových podmínkách, která obsáhne plodná léta učitelského působení v Paloníně a která vyvrcholí v posledním působišti Zvoli. Vylíčeni boje o tamní českou školu tvoří závěrečnou část Pamětí, jež nejsou autorem dovedeny do konce jeho života. Jejich závěr dopsal pisatel svou činorodou práci na roli školské, kulturní a občanské.

Jednotlivé díly jsou rozšířeny o různé Lolkovy práce dokumentující historický život obyvatel regionu. Črty z kraje pod Bradlem. V Črtech jsou zahrnuty pověsti z Bradelska a obrazy ze života z dob feudální totality na Úsovsku a Sovinecku.

Předchozí Literární seminář – Myšlenkový svět Kurta Vonneguta

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc