Městská knihovna Šumperk,

příspěvková organizace
28. října 1280/1
PROJEKT REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KNIHOVNY

Srovnání se standardy VKIS

Městská knihovna Šumperk v roce 2005.

Materiál "Srovnání se standardy veřejných knihovnických a informačních služeb" vznikl po dohodě ředitelky knihovny s vedením města. Cílem bylo vyčíslit, jak se nedostatek prostor projevuje na kvalitě služeb knihovny. Shromážděné fakty byly velmi dobrým argumentem a zahájily intenzívní diskusi o změně podmínek pro knihovnu. V krátké době jej projednalo vedení města (únor 2006) a uložilo rozpracovat pro jednání Městské rady.

Materiál pro jednání Rady města

Původní rozbor byl doplněn o přílohy, keré dokladují neuspokojiný stav prostor pro knihovnu

Příloha - porovnání knihoven

Porovnání knihoven v obdobně velkých sídlech - výpis z materiálu, zpracovaného odborem knihovnictví Národní knihovny ČR

Porovnání s knihovnami v rekonstruovaných nebo nových objektech

Porovnáním základních výsledků knihoven je zřejmý nárůst činnosti tam, kde má knihovna odpovídající podmínky pro svou činnost

Usnesení rady města ze 11.5.2006 č.4727/06

RM ukládá odboru RÚI zpracovat studii na rekonstrukci Městské knihovny Šumperk a na přístavbu nového pavilonu v zahradě MěK
Městská knihovna Šumperk © 2008