Městská knihovna Šumperk,

příspěvková organizace
28. října 1280/1
PROJEKT REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KNIHOVNY

Práce na projektové dokumentaci

proběhla řada schůzek a konzultací nad přípravou provozu jednotlivých prostor. Výsledné rozložení provozu:
1.nadzemní patro: půjčovna pro mládež + provozní zázemí knihovny - zpracování knihovních fondů, katalogizace, oddělení služeb knihovnám regionu, vedení
2. nadzemní patro - půjčovna pro dospělé + malý sál pro akce knihovny
3. nadzemní patro - učebny a provozní prostory školy + víceúčelový sál pro 150 osob, který v našem městě chybí
Suterén - depozitář knihovny + víceúčelové klubovny, hudební zkušebna

Zájem o prostory má VŠ báňská TU Ostrava

Během zpracování projektové dokumentace je stále více zřejmé, že bude dobré vědět, kdo bude další prostory využívat. Objevuje se zájemce - Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě. Společné schůzky nad projektem i obhlídka prostor na místě vedou k některým dílčím změnám v původní studii.

Zahájení prací na projektové dokumentaci

se rozeběhlo počátkem roku. Od počátku bylo zřejmé, že prostory školy jsou pro knihovnu příliš veliké a že tedy část pro část prostor bude třeba najít dalšího uživatele.
Městská knihovna Šumperk © 2008