Městská knihovna Šumperk,

příspěvková organizace
28. října 1280/1
PROJEKT REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KNIHOVNY

Během roku se objevila možnost jiného řešení prostor pro knihovnu.

V červnu 2010 osiřela budova první šumperské české školy, naposledy ji užívala Střední památková škola, která se přičlenila ke Střední škole železniční a stavební přestěhovala se do rekonstruovaných prostor šumperského "Zámečku" na Bulharské ulici. Pro budovu v majetku města je třeba najít nový způsob využití. Mezi navrženými kandidáty je také knihovna.

Dokončení omítek v suterénu budovy knihovny

V letních měsících 2010 byly rozpočtu odboru RUI dokončeny instalace omítek v suterénu budovy. Knihovna tím získala prostory, které může využívat pouze jako další sklady; přístup do těchto prostor neodpovídá parametrům pro užívání pro čtenáře. Výhodou je snížení prašnosti, nicméně nedostatek místa v regálech přístupných čtenářům trvá i nadále.
Městská knihovna Šumperk © 2008