Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Zájezd pro seniory 2017

S historiky za nepovšimnutými památkami v okolí

Vlastivědný výlet do Postřelmova

Ve čtvrtek 15. 6. v 8.00h (Penny market) začne již tradiční zájezd pro seniory. Tentokrát za nepovšimnutými památkami v okolí Postřelmova.

Během vycházky navštívíme kostel sv. Matouše se sochou sv. Jana Nepomuckého, hrobky Bukůvků z Bukůvky a kapli Nanebevzetí Panny Marie. Seznámíme se s památkami místního lidového stavitelství, s prohlídkou Jursova statku č. p. 16, statku č. p. 9, bývalé rybárny č. p. 94 a také si prohlédneme zbytky zaniklého Závořického rybníku.

Celý popis zájezdu ke stažení: ZDE

Cena zájezdu: 50 Kč

Přihlášky a rezervace míst – spolu s úhradou ceny zájezdu:

Městská knihovna Šumperk na ul. 17. listopadu 6, půjčovna pro dospělé.

Telefon: 583 283 138

Bc. Vlaďka Daňková

Předchozí Literární a historický odkaz Mistra Jana Husa

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc