Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Zahradní slavnost

U příležitosti zakončení výstavy Kamila Čápa v rámci cyklu Když bariéry nejsou překážkou proběhla na zahradě knihovny akce s bohatým programem.

Během celého dne vystupovaly děti pracující v různých zájmových kroužcích, probíhaly různé soutěže, hry a jezdil model Sičovy drobné železnice, který vozil děti.

Předchozí Družina v podhradí

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc