Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Zahájení výstavy – Origami a skládané knihy

Autorky Mgr. Hana Krausová a Jana Krmelová

17.10. – 20.11.

Čas: 17.00

Místo: Půjčovna pro mládež

Autorky využily staré a vyřazené knihy, které použily pro svůj výtvarný zájem – tvorbu origami a skládání z knih. Můžete se těšit originální výrobky. V případě zájmu autorky při vernisáži ukáží, jak svá dílka vytvářejí.

Předchozí Milan Dvořáček – 60 -„Retrospektiva“

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc