Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

VÝZVA

Městská knihovna Šumperk hledá pro připravovaný ALMANACH „MASARYČKA“ dobové fotografie, které připomínají školní léta od září 1928 až do roku 2005 na bývalé Masarykově škole, II.ZDŠ a SOŠ Památkové péče.

Prosíme o zapůjčení těchto fotografíí. Na základě výběru budou některé z nich použity v připravovaném sborníku k 90. VÝROČÍ OTEVŘENÍ PRVNÍ ČESKÉ ŠKOLY V ŠUMPERKU.

S fotografiemi se můžete obracet na ředitelku knihovny Kamilu Šeligovou, tel. 727964582, seligova@knihovnaspk.cz do konce ledna 2018.

Předchozí Uvítání knihy Robert Poch – Quinrei

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc