Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Výstava – Věra Kovářová – S fantazií bez obav

Zahájení výstavy: 2.12. 2021

Čas: 17.00

Místo: půjčovna pro dospělé a malý sál

Věra Kovářová v měsíci říjnu oslavila významné životní jubileum. V loňském roce jako každého z nás nějakým způsobem zasáhla pandemie Covid19. Věra Kovářová čelila této situaci svým osobitým způsobem. Výtvarně vir zpodobňovala v různých variantách. Jak sama říká, je velkou optimistkou, tak vzniklé obrazy jsou barevné, veselé a plné fantazie. Čelila tímto způsobem strachu a nejistotě, kterou ještě do této doby všichni pociťujeme.

Předchozí Křest knihy Marie Knitschke:

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc