Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Viera Ivanovová a Dagmar Remešová – Doma až do konce

Beseda

Čas: 17.00 hod.

Vstupné: 50 Kč Malý sál

Nemůžeme pro Vás již nic udělat, přinášíme sdělení, že i přesto, že je vaše nemoc nevyléčitelná, můžeme pro Vás mnohé udělat…

Bc. et Bc. Viera Ivanovovákoordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu, s budováním paliativního týmu a také s poskytováním přímé péče umírajícím a doprovázením rodin. V roce 2017 získala Avast stipendium pro paliativní péči. Jako koučka provází organizace, které zavádějí poskytování paliativní péče do svých služeb.

Mgr. Dagmar Remešová – vrchní sestra Domácí zdravotní péče, která na území Šumperka umožňuje pacientům zůstávat doma až do konce.

Předchozí SLEČNA BAREVNÁ a její narozeninová přání všech vůní a barev

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc