Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Vernisáž – Inka Šafránková – POTVORA MLSNÁ & spol.

Zahájení výstavy: 3.3.

Výstavu uvede spisovatelka Daniela Fischerová

Čas: 17.00

Místo: půjčovna pro dospělé a malý sál

Vstup zdarma

Irena Šafránková se od roku 1972 věnuje volné tvorbě a knižním ilustracím, na

publikacích pro děti i dospělé spolupracovala s řadou nakladatelství u nás i v zahraničí.

V roce 2003 získaly její ilustrace knihy Daniely Fischerové Duhové pohádky (vydalo

nakladatelství Meander) na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě cenu za nejkrásnější

ilustrace. Na výstavě, kterou uvede spisovatelka Daniela Fischerová, budou k vidění její

ilustrace a související tvorba. Výstava potrvá od 3. března do 27. dubna.

Předchozí Literární seminář – Vladimír Holan – Přednáší: PhDr. Marie Brožová

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc