logo-knihovna

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými speciálními potřebami.

Knihovna Šumperk

Nyní máme zavřeno

Dětské oddělení

Nyní máme zavřeno

Půjčovna KD sever

Nyní máme zavřeno

Účast na kulturních akcích v knihovně

Knihovna děkuje, že respektujete všechna nařízení.

Při vstupu na kulturní akci musí návštěvníci splnit jednu ze dvou podmínek očkování/prodělání nemoci:

– doložit certifikát o provedeném očkování

– doložit potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech

– povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech

Předchozí Výroční koncert – Folklorní pěvecký Seniorky Šumperk

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc