Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Tváře krajiny – cyklus noeticko-cestopisných přednášek 4. díl: Tvář oduševnělá Ivoš Müller

Čas: 18.00

Místo: Velký sál Vstupné: 50 Kč

Od poutníka k poustevníku je jedno písmenko – jak blízko jsou si tito muži ve

skutečnosti? Otiskuje poutník svou duši do krajiny, anebo se do jeho nitra vlévá

oduševnělá tvář přírody? Vrásky úvozů, linie horizontů, ptačí hlasy. Kroky krajinou

jako korálky v růženci.

Krajina a povolání: vybírám si já krajinu, anebo si krajina přivolává mě? Kdo si koho

táhne na zlaté nitce? Lákavost obzorů a vábení divočiny.

Oduševnělá tvář odkryje tato témata:

krajina & synové, synové krajiny,

kanadský indián, syn Matky Země,

za kytičkami na jižní Moravu,

poustevníkem na Pytláku,

Malá Fatra – Zdeněk a tuleni,

a další, co zrovna našmátráme v útrobách batohu.

Galerie

Předchozí Z Drozdovské Pily do Finska aneb O síle lyriky : Alena Crhonková a Michal Švec

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc