Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Seminář Moderní dějiny – Vybrané příběhy z 2. světové války – Přednáší: Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00

Místo: Velký sál         Vstupné: 50 Kč

Další díl cyklu přednášek z moderních dějin přivítají zejména ti zájemci, kteří by si potřebovali utřídit znalosti o dosud největším světovém konfliktu. Přiblížíme si rozsah 2. světové války a připomeneme si, které bloky v ní stály proti sobě. Obecné informace doplníme pozoruhodnými dílčími událostmi, příběhy, vybranými detaily a souvislostmi, které tato ze všech nejničivější válka přinesla. Budeme sledovat různé aspekty konfliktu, jenž zásadně proměnil náš svět.

Předchozí Neposlušná kůzlátka – Divadlo Buchty a loutky

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc