Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Seminář Moderní dějiny Vybrané příběhy z 1. světové války

Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00 hod.

Místo: Malý sál Vstupné: 30 Kč

V rámci setkání si přiblížíme rozměry prvního světového konfliktu a připomeneme, které bloky stály v této válce proti sobě. Na základě konkrétních příběhů si ukážeme tragédii a hloubku do té doby nevídaného střetnutí, které mělo podle některých současníků do budoucna ukončit výskyt válek jako takových.

Předchozí Na Lavičce Václava Havla

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc