Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Seminář Moderní dějiny – Příběh českého skautingu – Přednáší: Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00

Místo: Velký sál Vstupné: 50 Kč

V dubnovém pokračování semináře moderních dějin si odpočineme, alespoň částečně, od politických a válečných dějin. Představíme si tentokrát historický vývoj největší mládežnické organizace u nás od svých počátků na začátku 20. století až po současný stav. Projdeme si období rozkvětu skautského hnutí za První republiky, trojnásobný zákaz skautingu a následné obnovy, příběhy skautů během obou světových válek i v období komunistické diktatury. Připomeneme si významné skautské osobnosti, originální vynálezy a zajímavé historické souvislosti existence hnutí, které má v současné době skoro sedmdesát tisíc aktivních členů.

Předchozí Velikonoční svátky

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc