Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Seminář Moderní dějiny – Mnichovská dohoda

Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00 hod.

Místo: Malý sál

Vstupné: 30 Kč

Seminář Moderní dějiny je určen pro širokou veřejnost všeho věku, pro začátečníky i mírně/středně pokročilé. Každý, kdo si chce konečně uspořádat svoje znalosti z obecných dějin 20. století a případně si je rozšířit, je vítán. Předmětem seminářů budou světové a evropské dějiny 20. století. Určitě však nepůjde o odborné přednášky pro historiky specialisty!

Příklady možných témat: Mnichovská dohoda, vybrané příběhy z obou světových válek, dobývání vesmíru, Studená válka, vědecký pokrok, jaderné zbrojení (a odzbrojování), W. Churchill, dějiny EU v souvislostech, genocidy 20. století, stalinismus, národní a mezinárodní terorismus, dekolonizace apod. Účastníci si budou moci vybrat téma dalšího semináře z připravené nabídky a každé téma se propojí se zajímavou knihou, kterou představíme.

Půjde o povídání s oporou v prezentaci a s prostorem k dotazům a diskuzi.

Seminářem bude provázet Mgr. Tomáš Hlavsa, vyučující dějepisu na šumperském Gymnáziu.

Předchozí Vít Lucuk – Tíživá svědectví

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc