Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Seminář Moderní dějiny – Genocidy 20. století – ZRUŠENO

Přednáší: Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00 hod.

Místo: Velký sál

Vstupné: 30 Kč

V šestém pokračování cyklu přednášek z moderních dějin se zaměříme na hluboce temný rys minulého století. Projdeme dějiny opakujícího se šílenství, které označujeme jediným mrazivým slovem: genocida. Připomeneme si všechna hlavní období a národy, které se staly obětí systematického a neomezeného násilí. Od arménské genocidy přes holokaust, tragické události v Kambodži nebo Rwandě až po genocidu v nedávných občanských válkách při rozpadu Jugoslávie. Zmíníme i rozsahem menší katastrofy genocidního charakteru. Osvětlíme si historické souvislosti, příčiny a důsledky a budeme hledat pozitivní poučení z těchto událostí, světlo naděje.

Předchozí Včelka Zoška na cestách – ZRUŠENO

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc