Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Recitační soutěž – Wolkrův Prostějov

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, p.o. a Dům kultury Šumperk, s.r.o. pořádají

Oblastní kolo přehlídky uměleckého přednesu recitátorů sólistů Wolkrův Prostějov 2024

Středa 21. února 2024 od 9.00 hodin

Malý sál Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk

Informace a přihlášky do soutěže na www.dksumperk.cz

Plakát pro soutěž Wolkrův Prostějov 2024
Předchozí Cyklus přednášek: Dům na venkově – Technologie staveb a jednotlivé prvky venkovského domu – Jan Tomíček

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc