Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Příběhy našich sousedů

Čas: 16.00

Místo: Velký sál

Vstup na pozvánku

Slavnostní prezentace neobyčejných příběhů pamětníků, které objevili mladí dokumentaristé ze ZŠ Šumavská Šumperk, ZŠ Vrchlického Šumperk, ZŠ Oskava, ZŠ Štíty, ZŠ Mohelnice a skauti ze Skaličky Zábřeh.

Předchozí Dernisáž – Botanické kresby Míla Prokůpková

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc