Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Přednáška Volyňští Češi – historie a současnost – Dagmar Martinková

Čas: 17.00

Místo: velký sál

Vstup zdarma

Volyňští Češi – to je příběh Čechů, kteří v 19. století odešli do carského Ruska (dnes západní Ukrajina), kde se hospodářsky i kulturně úspěšně etablovali, a přitom nikdy nezapomněli na svůj původ. Příběh o tom, jak se tito Češi v průběhu první i druhé světové války zapojili do zahraničního odboje a tak přispěli ke vzniku a následně obnově samostatného Československa. Jejich životy ovlivnila historie diktovaná totalitními a nacionalistickými režimy, světovými válkami, ale také láska k vlasti a svobodě. Většina se po druhé světové válce vrátila do Československa, po vypuknutí války na Ukrajině se píše další historie návratu potomků Čechů z Ukrajiny. Přednáška se koná ve spolupráci s městem Šumperk v rámci Dnů evropského dědictví.

Mgr. Dagmar Martinová, Ph.D., vystudovala historii a archivnictví a zaměřuje se na historii Čechů v Rusku a na Ukrajině. Působí jako místopředsedkyně Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, v posledních měsících koordinovala pomoc potomkům Čechů utíkajícím z Ukrajiny. Je autorkou několika knih, poslední z nich byly dvojjazyčná česko-ukrajinská Čítanka nejen pro volyňské Čechy nebo Na pozvání cara.

Předchozí Den pěstounství

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc