Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Přednáška – Tajuplný svět mechorostů – Zbyněk Hradílek

Čas: 17.00

Místo: velký sál

Vstupné: 50 Kč

Slyšeli jste někdy jména jako zoubkočepka prodloužená, vlasoústka tenkozobá, borečka vzácná nebo šikoušek zelený? Ale rokyt cypřišovitý, měřík tečkovaný či ploník obecný si možná pamatujete ze školy. Zmíněná jména patří nevelikým rostlinkám, které na Zemi rostou již nejméně 400 milionů let. Přestože jsou mechorosty objektem zájmu botaniků již více než 200 let, stále o nich ještě mnoho nevíme a do povědomí veřejnosti se prakticky vůbec nedostaly. Jejich nenápadnou krásu přiblížila nedávno výstava fotografií Štěpána Kovala. Na přednášce Zbyňka Hradílka se můžete o „meších“ dovědět o něco více než z učebnic přírodopisu.

Plakát pro přednášku Tajuplný svět mechorostů Zbyňka Hradílka
Předchozí Autorské čtení – Daniela Fischerová

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc