Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Přednáška – Středisko výcviku vodicích psů

Čas: 16.00

Místo: velký sál

Vstup volný

Středisko výcviku vodicích psů je součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Posláním této organizace je kromě jiného pomoci zrakově postiženým občanům stát se samostatnějšími a najít cestu, jak se zapojit do společnosti. Významnou pomoc na této cestě poskytuje vodicí pes. Středisko působí v Praze – Jinonicích již od roku 1997. Za dobu své existence předalo klientům více jak 400 vodicích psů.

Přednášku pořádá Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk ve spolupráci se SONS ČR, pobočka Šumperk a SVVP v rámci týdne vodicích psů.

Plakát pro přednášku o Středisku výcviku vodicích psů ve spolupráci se SONS ČR, pobočka Šumperk a SVVP v rámci týdne vodicích psů
Předchozí Přednáška – Výchova v době digitálních médií: Jak umožnit zdravý vývoj – MUDr. Petr Mílek

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc