Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Přednáška – Martin Petiška – Jubilejní putování za českou šlechtou

Čas: 17.00 hod.

Místo: Velký sál

Vstupné: 50 Kč

Spisovatel PhDr. Martin Petiška bude besedovat o starobylých i moderních osudech českých šlechticů a šlechtičen, o dobrodružné cestě naší šlechty staletími… Nad večerem přijal záštitu Institut Eduarda a Martina Petišky. Besedy se zúčastní i zástupci rodiny hrabat Zierotinů, rodu po staletí spojeného s osudy Bludova, členové rodu Mornstein-Zierotin. Setkání se uskuteční při příležitosti vydání desátého Almanachu českých šlechtických rodů… Toto největší genealogické dílo, jaké bylo vytvořeno od doby císaře Rudolfa II., představuje zprávu o české aristokracii, seznamuje s vědeckou prací, zahájenou před více než třiceti lety za účasti MUDr Františka prince z Lobkowicz a pokračující dnes za odborného vedení historika PhDr. Petra Maška a s podporou Huga hraběte Mensdorff-Pouilly… Setkání nabídne seznámení s důležitou a po léta utajovanou vrstvou společnosti, s rodinami, které nesou ve svých žilách dějiny české země…

Předchozí Pobočka Sever v Klubu důchodců

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc