Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Přednáška – Archivy v dějinách, dějiny v archivech – Ladislav Míča

Čas: 17:00

Místo: velký sál

Vstupné: 50 Kč

Přednáška u příležitosti Mezinárodního dne archivů

V letošním roce si připomínáme 70leté výročí významného mezníku ve vývoji archivnictví, totiž vytvoření jednotné sítě státních archivů. Ladislav Míča, historik a archivář Státního okresního archivu Šumperk, představí úlohy, jež archivy v minulosti plnily, i ty, které sehrávají v dnešní době. Pozornost bude rovněž věnována historickému vývoji šumperského archivu včetně uchovávaných dokumentů.

Předchozí Burza knih

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc