Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Pojď si hrát – prázdniny v půjčovně pro mládež

Pravidelně každé úterý v čase od 9.00 hod. do 11.30 hod. připravily knihovnice v půjčovně pro mládež pro děti do 10 let hry, soutěže, tvoření … Děti mohou dorazit samy, nebo v doprovodu rodičů, babiček a dědečků, u kterých tráví prázdniny. Vstup je zdarma a kdo se zúčastní minimálně 4x, toho čeká na konci prázdnin odměna.

9.7. Pojď si hrát na indiány

16.7. Tvořivá dílnička – skládání zvířátek z vyřazených knih s Mgr. Hankou Krausovou

23.7. Pojď si hrát na malíře

30.7. Pojď si hrát na pošťáky

6.8. Pojď si hrát s písmenky

13.8. Pojď si hrát s pohádkou

20.8. Pojď si hrát na pravěk

Předchozí Státní svátek

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc