Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

PF 2016 Vaše knihovna

Domov je místo, ve kterém žijeme své krásné, veselé, ale někdy i smutné příběhy. Pomáhejme těm, kteří domov nemají. Domov je to nejlepší, co člověk může mít.

Text Viktorie Güttlerová (10 let)

Kresba: Nella Steinhauerová (4 roky)

Z vítězných prací v soutěži DOMOV; www.mestocteknihu.cz

Předchozí Půjčovní doba v závěru roku

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc