Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Odhalení koláže Na Lavičce Václava Havla spojené s křtem sborníku V šest u divadla

Odhalení koláže Na Lavičce Václava Havla spojené s křtem sborníku

V šest u divadla… Krátký pohled do historie sametové revoluce v Šumperku

Místo: Malý sál Vstup zdarma

V den 30. výročí sametové revoluce se v Malém sále Městské knihovny T. G. Masaryka v Šumperku uskuteční křest publikace nazvané V šest u divadla… Krátký pohled do historie sametové revoluce v Šumperku. Na jejím vydání se podílela knihovna ve spolupráci se šumperským muzeem. Publikace je věnována průběhu sametové revoluce v Šumperku a činnosti zdejšího koordinačního výboru Občanského fóra. Věnuje se ale i dalším tématům, která upoutávala zdejší veřejnost v prvním porevolučním roce – parlamentní a komunální volby, odchod sovětské posádky a další využití kasáren, odstraňování symbolů komunismu atd. Text vycházející především z archivních materiálů je prokládán citacemi ze vzpomínek pamětníků a doprovázen bohatým obrazovým materiálem.

Předchozí Šumperk sametový

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc