Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Neznámý smutný šprýmař Egon Hostovský

Předprodej vstupenek bude zahájen 11.2. v půjčovně pro dospělé Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk.

Literárně vzpomínkový večer

Olga Hostovská-Castiellová a Miloň Čepelka

Čas: 18.00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Dcera Egona Hostovského, literární historička, překladatelka a editorka Olga Hostovská-Castiellová a významný český básník, prozaik, textař, scénárista, moderátor a herec Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka v knihovně vystoupí ve vzpomínkovém večeru nazvaným Neznámý smutný šprýmař Egon Hostovský.

Olga Hostovská-Castiellová a Miloň Čepelka jsou dávní spolužáci z Opočna. Egon Hostovský se nesmazatelně zapsal do dějin české literatury a v zahraničí se proslavil jako jeden z nejvýznamnějších spisovatelů české exilové tvorby. Vzpomínkový večer je průřezem života a tvorbou Egona Hostovského. Dcera Olga glosuje jeho životní příběh a Miloň Čepelka, s grácií sobě vlastní, předčítá vybrané pasáže z knih.

(Zdroj informací Městská knihovna Egona Hostovského Hronov)

Předchozí Beseda – Marie Svatošová – Neboj se vrátit domů

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc