Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Míla Prokůpková – Botanické kresby

Výstava

Míla Prokůpková

Absolventka uměleckoprůmyslové školy v Brně léta pracovala v Šumperku jako grafička na volné noze, kde mimo jiné připravovala výstavy, muzejní expozice, firemní štíty, plakáty, pozvánky, upravovala brožury a také řadu let ilustrovala obálky Kulturního života Šumperka. Před čtyřiadvaceti lety odešla do Prahy, kde již devatenáct let vede Atelier písma na Uhelném trhu a vede zde kurzy kaligrafie. Dnes nadepisuje pozvánky pro nejluxusnější značky, restauruje fresky na Malé Straně, ilustruje knihy… A její velkou vášní jsou květiny, jež kreslí různými technikami.

Předchozí Výběrové řízení

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc