Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Město čte knihu

7. ročník literárního a filmového festivalu tentokrát věnovaný osobnosti Ludvíka Vaculíka. Během celého festivalu se četlo z knihy Koza na trati.

· Neměli jsme je vidět a číst. Muzeum 10.11. – 11.12. České filmy 60.let na plakátech Národního filmového archívu + knihy Ludvíka Vaculíka v proměnách času

· Josefa Zemana a Ludvíka Vaculíka cesta někam aneb Předliterární skutečnost Divadlo 12.11. – 30.11.

Galerie

Předchozí Povídání o pověstech Bohuslava Indry – Severomorav

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc