Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Literární seminář – Vladimír Holan

Přednáška Marie Brožové

III. přednáška pravidelného cyklu

Čas: 18.00 hod.

Vstupné 30 Kč

VLADIMÍR HOLAN „…čet jsem už První testament a je to krása. Bůh Tě chraň, kam chodíš za svou představou, na kterou stranu světovou a do kterých oblaků, chtěl bych to vědět, abych se aspoň díval tím směrem. (J. Frič)

„V sadařství těla svého studem ze zázraku

cítím tě tiše vát.

A někde uprostřed mne poznáváš jak okraj studně

a někde při kraji

obraz tvé krve tone ve mně vzestupně a bludně.

K tobě se vzdaluji.“

Předchozí Město čte knihu – Jiří Brdečka – Kresba slovem, slovo kresbou

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc