Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Literární seminář – Tisíc a jedna noc

Přednáší: Filip Říhovský

Termín: 3. 3. 2020

Čas: 18.00 hod.

Místo: Malý sál

Vstupné: 30 Kč

Kolorit středověkého Orientu v pohádkách, pověstech, legendách, bajkách, příbězích o mocných sultánech a hrdinných rytířích, povídkách o bagdádských kupcích a káhirských taškářích, vypravováních o krásných dívkách a vzdělaných otrokyních, ale také duchovní svět muslimů v disputacích na teologická, filozofická či filologická témata, to je Tisíc a jedna noc, nejrozsáhlejší sbírka vypravěčského umění anonymních tvůrců ze zemí od Indie po Egypt.

Předchozí SKŘÍTEK JIŘIN a jeho cesty křížem krážem do světa knih a zase ven

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc