Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Literární seminář – Robinson Jeffers – epický samotář z Jestřábí věže nad Pacifikem

Marie Brožová

.

Čas: 18.00

Místo: malý sál

Vstupné: 50 Kč

Poezie Robinsona Jefferse (1887–1962) je pevně spjata s kalifornským pobřežím, s větrem a vodou ošlehanými útesy, travnatými loukami a

zalesněnými kopci sužovanými divokými vichry i požáry, kde básník původem z Pittsburghu nalezl v době druhé světové války spolu se

svou ženou Unou útočiště. Vystavěl zde pro svou rodinu kamenný dům Tor House, k němuž později přistavěl Jestřábí věž, ve které psal

a která se stala jedním z nejčastěji zobrazovaných jeffersovských atributů. Robinson Jeffers je obecně vnímán jako

básník inhumanismu, za kterého sám sebe prohlašoval. Ukazuje se však, že člověk má

v jeho poezii nezastupitelné místo, proto je někdy označován jako „básník z Kamenné

věže“ nebo „samotář myslící na blaho lidstva“. Jeffers člověka nezavrhuje, nýbrž hledá

pozitivní ideál lidství, který v jeho pohledu znamená ekologicky uvědomělý způsob

bytí.


 

 

Předchozí Výstava ZATÍM NEVÍM – Michal Navrátil

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc