Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Literární seminář – Filmová adaptace jako inspirace – M. Brožová uvádí hosta Mgr. R. Horáka

Čas: 18:00

Místo: malý sál

Vstupné: 50 Kč

O tvůrčím přístupu filmařů k literárním předlohám na příkladu tvorby Jana Švankmajera

V září letošního roku oslaví Jan Švankmajer své 90. narozeniny.

Mgr. Radoslav Horák je absolventem české filologie a filmové vědy na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, také jedním z autorů publikace Metamorfózy imaginace (celovečerní filmy Jana Švankmajera).

Autor obrázku: NoJin – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=145420187

Předchozí Výstava – Rozmanité střípky – ZUŠ Šumperk

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc