Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Literární seminář – Amélie Nothombová

Přednáška Marie Brožové

Amélie Nothombová

IV. přednáška pravidelného cyklu

Čas: 18.00 hod.

Vstupné 30 Kč

Malý sál

Předvánoční japonské oddechnutí – Japonsko nejen očima Amélie Nothombové

Od této chvíle už japonsky nemluvíte.“

Vyvalila jsem na něj oči. „Prosím?

„Už neumíte japonsky. Je to jasné?“ (Strach a chvění)

( J. Zeyer: Gompači a Komurasaki; Joan Itoh Burk: Být Japonkou; Amélie Nothomboá: Strach a chvění, Ani Eva, ani Adam; Anna Cima: Probudím se na Šibuji)

Předchozí Muzikoterapie pro děti

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc