Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Kamil Čáp a Dětské centrum Vikýřovice

V rámci projektu Když bariéry nejsou překážkou II. proběhlo zahájení výstavy fotografií a kreseb a zároveň bylo představené Dětské centrum – ústav sociální péče Vikýřovice, které slouží uživatelům s mentálním postižením různého stupně a s přidruženým tělesným postižením. Součástí akce byl i prodej drobných výrobků klientů centra Vikýřovice. Výtěžek sbírky byl použit na podporu rozvoje jejich zájmové činnosti. Na vernisáži vystoupili klienti z Ústavu sociální péče Paprsek Olšany se svým pirátským tancem. Součástí byla i bohatá tombola.

Galerie

Předchozí Izrael a Jordánsko – Vladimír Šimek

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc