Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Jiří Sladký – Neznámá iránská poušť

Termín: 1.12. 2016

Čas: 17.00 hod.

Vstupné: 50 Kč

Cestovatelská beseda s Jiřím Sladkým, autorem dvou knih ze současného Íránu, který zemi navštívil čtrnáctkrát.

Promítání z expedičního putování přes dvě pouště východního Íránu se věnuje jejich přírodní tváři, ale i obyvatelům, etnografickým poznatkům a málo známým archeologickým objevům. Zavede na neprobádaná místa, z nichž máme dosud jen minimálně zpráv. Mnohá témata možná u nás ještě nebyla prezentována – nejžhavější poušť světa a její roztodivná příroda, mrtvá a živá sídla v poušti, život v oázách založených na podzemních přivaděčích, královské sídlo z doby bronzové, návštěva u liliputů…

Přednášku doplňuje krátký videošot z výstavy Lidé z pouště, která proběhla v Městské knihovně v Hodoníně.

Galerie

Předchozí Ivo Müller – Nový Zéland 2016 – Hlavou dolů na konci světa

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc