Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Jak vniká rozhlasové čtení – Olga Kaštická

Městská knihovna ve spolupráci se SONS Šumperk

Místo: Velký sál

Čas: 17.00

Vstupné: 50 Kč

Olga Kaštická nám povypráví o tom, jak v Českém rozhlase vznikají četby na pokračování. V současné době právě natáčí knihu Kamily Hladké – Sestry. Autorizované rozhovory se čtyřmi generacemi řeholních sester sledují každodenní život těchto žen v dobách komunistického Československa i v současnosti a přinášejí autentický vhled do jejich tichých, avšak výjimečných osudů.

Předchozí Autorské čtení s besedou – Simona Bagárová – HOŘÍM

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc