Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Ivoš Müller – NEJVYŠŠÍ VRCHOLY (mého) SVĚTA

Cyklus Nejvyšší vrcholy od ledna každý měsíc pravidelně v knihovně

Ivoš Müller – NEJVYŠŠÍ VRCHOLY (mého) SVĚTA

aneb: Proč na ty kopce vlastně lezu?

Čas: 17.30 hod.

Vstupné: 50 Kč

Malý sál

II. HORY ÚŽASNÉ

město na útesu (San Marino), perla Balkánu (Bulharsko), na orlí peruti (Polsko), na návštěvě u Eržiky a Nikoly Šuhaje (Ukrajina), karpatské hry (Rumunsko), hory na ostrovech (Portugalsko), bonus

Předchozí Literární seminář – Jan Zahradníček

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc