Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Eva Hudcová – Měšťan a divadlo beseda s autorkou knihy

12.5. v 16.00 hod.

Vstup zdarma

Kniha předkládá dosud nejucelenější zhodnocení kulturního vývoje moravského Šumperka, jež v průběhu dynamického 19. století dosáhl v rámci Rakousko-Uherska nezanedbatelného hospodářského postavení.

Mgr. Eva Hudcová, Ph.D. (roz. Skoumalová, nar. 1976) je překladatelka a badatelka, pocházející ze Šumperska. Po ukončení místní Střední zdravotnické školy a několikaletém pobytu v zahraničí vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor historie – německá filologie (v letech 1997-2002). Během studia historie se začala blíže zajímat o dějiny města Šumperka a severomoravského regionu a zpracovala některá historická lokální témata z 19. a počátku 20. století.

Po studiích se jako externí spolupracovník katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého připojila k projektu Morava a svět, jehož cílem je zmapovat německé kulturní a literární dějiny na Moravě. V rámci tohoto projektu se jednoznačně rozhodla pro výzkum německých novodobých kulturních dějin Šumperka. Během studia pramenů narážela na velké množství informací o nezvykle intenzivním divadelním dění a zaměřila se tedy především na divadelnictví ve městě v 19. a v 1. polovině 20. století. Obhájením výsledků tříletého bádání získala doktorandský titul. Univerzita Palackého následně vydala tuto práci sepsanou v německém jazyce knižně. Z podnětu pana Drahomíra Polácha a Gerharda Wanitschka se rozhodla připravit tuto publikaci o kulturních a divadelních dějinách města v českém jazyce pro zájemce z řad místních obyvatel a badatelů.

Předchozí Pavlína Boráková Jesenická krajina – fotografie

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc