Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Divadlo v parku – Tři zlaté vlasy děda Vševěda – Buchty a Loutky

Čas: 17.00

Místo: dvorek knihovny; v případě nepříznivého počasí velký sál

Vstupné: 100 Kč

Ve známé pohádce o chudičkém dítěti, které se shodou okolností a s vydatnou pomocí hodné sudičky stane králem, jsme se pokusili oživit magii vody a dřevěných loutek. Vždyť strom, ze kterého jsou loutky vyrobeny, ke svému růstu vodu nezbytně potřeboval. A tak voda protéká příběhem i námi a my se stáváme dětmi. A spolu s nimi držíme palce outsiderovi, který musí překonat nejen nepřízeň svého tchána, starého krále, ale také se musí pro odpovědi na jeho otázky odvážit až k dědu Vševědovi – Slunci.

Představení pořádá Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk ve spolupráci s Divadlem Šumperk.

Plakát pro představení: Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Předchozí Burza knih

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc