Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Dimitris Atanasiadis

Přednáška

Jedno srdce mezi dvěma zeměmi. Vývoj řecké a makedonské národnostní menšiny
v českých zemích po roce 1948

Čas: 17.00
Místo: velký sál
Vstupné: 50 Kč

I dnes, po více jak sedmdesáti letech, vzbuzuje příchod Řeků do tehdejšího Československa nemalé emoce. Vždyť mezi námi stále žijí lidé, kteří jako malé děti museli často sami, bez rodičů, opustit svou rodnou vlast. S ukončením občanské války v Řecku se po roce 1949 zvedla mohutná migrační vlna, která do zemí východního bloku přivedla okolo sta tisíců uprchlíků z Řecka. Pro více jak 12 tisíc Řeků a Makedonců se Československo stalo na téměř čtyřicet let jejich novým domovem. Přednáška se bude věnovat politickému, kulturnímu, společenskému a demografickému vývoji řecko-makedonské menšiny na českém území od jejího vzniku až po současnost.

Předchozí Jak vzniká rozhlasové čtení – Olga Kaštická

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc