Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Den pro dětskou knihu

Program:
9-10.30 13-13.30
POJĎ SI HRÁT. Klub Knižníci představí dětem soutěže, kvízy, stolní hry z časopisu Pojď si hrát na téma cestování
REGISTRACE NOVÝCH DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ na jeden rok zdarma
Prodej knih a pohlednic, kalendářů a knih Vítězslavy Klimtové
Prodej knih z nabídky knihovny
Prodej dárků z charitního centra OÁZA Zábřeh

10.30 – 12.00 CESTA KOLEM SVĚTA
Setkání se „skoro Jamesem Cookem“ – Vojtou Mikulenkou (12let) a jeho vyprávění nejen o Austrálii bude zakončené soutěží v pojídání citrónů v rámci boje proti kurdějím a chřipce všeho druhu

13.30 ŠTAFETA V NAGANU
Setkání s hokejistou a nositelem ceny Fair Play Davidem Ohnutkem, který nesl štafetu
s olympijským ohněm v Naganu; autogramiáda

14.00 ZÁLOŽKY DO KNIHY SE SPORTOVNÍ TÉMATIKOU. Vyhlášení vítězů výtvarné
soutěže, předání cen

14.30 ČTENÍ POHÁDKY NA ROZLOUČENOU

Předchozí Město čte knihu na fotografiích Honzy Valchaře

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc