Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Cyklus přednášek: Dům na venkově – Tradiční venkovský dům – Jan Tomíček

Čas: 18.00

Místo: velký sál

Vstupné: 100 Kč

V první přednášce cyklu, který se věnuje lidovému domu a všem aspektům historie s přesahem do současnosti, představíme konkrétní historické objekty. Pro správné uchopení dědictví krásných starých domů, které se formují stovky let do své podoby, je dobré pochopit tento vývojový proces. To, co by pak mělo být motivací pro udržení hodnotných staveb, je osobní vtah, který vytváří schopnost vnímat krásu včetně vědomí, že stavby byly ve své době plně funkční. Naši inspiraci probudíme, když se naučíme mít “oko“, jak vypadaly tvary a proporce starých staveb, které mnohdy určila praktičnost. Abychom to však dokázali, musíme se více podívat na jejich vzhled.
První kapitola přednášek se tedy věnuje otevření brány pohledem na smysl a detail tradičního venkovského domu.

Plakát pro přednášku z cyklu dům na věnkově
Předchozí Benefiční koncert ve prospěch Pomněnky z. ú. a Vincentina – SIOUX a Marty Walker s kapelou Martyans

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc