Web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jsme přístupní

disabled
blind

i osobám s jinými specifickými potřebami.

Čtenářka byla pasována na Rytíře krásného slova

Mezi 14 dětmi z celé republiky svůj rytířský slib do rukou samotného Albrechta z Valdštejna složila v pátek 12.9.08 i čtenářka Městské knihovny Šumperk, studentka Gymnázia Martina Štarhová. Na slavnostní pasování ji do Jičína doprovodili členové klubu Knižníků Milan Pospíšek a Verča Říhovská

Galerie

Předchozí Památné stromy na Kroměřížsku

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace

Půjčování beletrie a naučné literatury, elektronických knih, audioknih, denního tisku, časopisů a deskových her. Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je tu pro vás.
Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

2022 | Vytvořil Expert Dev s.r.o. | Tvorba webových stránek Olomouc